Partiomaisuuskysely: Huivikaula oppii tekemällä ja sylkee lasiin

Sanna Puutonen 15.3.2013 9.30 Ilmiöt ja tapahtumat 5 kommenttia

Partiomainen partiolainen kättelee aina vasemmalla, tanssii villisti leiribileissä ja päättää itse suhtautumisestaan päihteisiin ja uskontoon. Partiojohtajan kysely kartoitti yli 500 vastaajan käsityksiä partiomaisuudesta.

Partiomaisuuden käsitteeseen törmää partiotaitokisojen tehtävien arvostelukriteereissä ja kurssien ja leirien mainoksissa, jotka lupaavat osallistujille ”partiomaista toimintaa”. Käsite mainitaan useaan otteeseen myös partio-ohjelmassa, jossa esimerkiksi ohjeistetaan samoajavartiota pohtimaan, millainen voisi olla partiomainen kuntotesti.

Partiomaisuus pyrkii monessa tilanteessa vastaamaan samaan kysymykseen kuin partiomenetelmäkin: mikä tekee partiosta partion. Vaikka käsitettä viljellään partiotoiminnassa paljonkin, ovat harrastajat eri mieltä sen merkityksestä. Partiojohtaja-lehti päätti selvittää, millaisia käsityksiä lukijat liittävät partiomaisuuteen.

Reipas ja rehellinen

Keskustelu partiomaisuudesta kärjistyy usein väittelyksi tietynlaisesta ihannepartiolaisesta: miltä hän näyttää, miten hän käyttäytyy ja millaisia arvoja elämässään noudattaa.

Tällaisia esimerkkipartiolaisen ominaisuuksia mainitaan B-P:n Partiopojan kirjassa (1966) useita, joista kyselyn perusteella partiomaisimmiksi nousivat vastuuntuntoisuus, kyky tarttua toimeen ja luotettavuus.

“Partiolainen on kuin kuka tahansa meistä. Se, mikä minun mielestäni erottaa partiolaisen muista, on toimeen tarttuminen ja välinpitämättömyyden kaihtaminen.”

Kiehisiä, ei bensaa

Vastaajista 39 prosentin mielestä ulkoinen olemus vaikuttaa partiomaisuuteen.

Tärkein partiomaisuuden ulkoinen tunnus on kaulassa keikkuva partiohuivi. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti partiomaisena rohkeaa ja oman tyylin mukaista pukeutumista.

“Partiomainen partiolainen uskaltaa olla oma itsensä, antaa myös muiden olla ja rohkaisee heitä tavoittelemaan onneaan ja unelmiaan muita loukkaamatta ja kolhimatta.”

Kaikkien mielestä partio ei suinkaan kannusta itsensä toteuttamiseen pukeutumisen kautta.

“Naisten seksuaalisuuden kontrolli tuntuu välillä tarpeettoman tiukalta. Partiossa kohahdetaan, jos tytöt ovat pukeutuneet tai meikanneet ‘liian seksikkäästi’.”

Paperipartio on yhtä arvokasta kuin metsässä samoilu

Vastaajien mielestä partiolainen toimii elämässään tiettyjen käytöstapojen mukaan.

Partiomaista on itsensä kehittäminen, ennakkoluulottomuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen. Partiolainen kierrättää jätteet, pyrkii noudattamaan lakia ja muistaa kätellä aina vasemmalla. Vastaajista 45 prosentin mielestä hän myös tanssii villisti leiribileissä yökerhomusiikin tahtiin.

Partiomaisuuskysely

Niin sanotuista partiostereotypioista partiomaisimmiksi mainittiin tekemällä oppiminen ja läheinen suhde luontoon. Vahvan isänmaallisuuden partiomaisuuteen yhdisti 14 prosenttia vastaajista, solmujen tuntemusta edellytti 18 prosenttia.

Partion sisäiset käytösmallit eivät kaikkien mielestä juuri eroa muusta yhteiskunnasta.

“Joskus tuntuu, että toimintakykyä, reippautta, vahvuutta, organisointitaitoja, lainkuuliaisuutta ja tervehenkisyyttä korostetaan [partiossa] kuin konsanaan työhaastattelussa.”

Vastaajista 60 prosenttia piti niin kutsuttua paperipartiointia yhtä partiomaisena kuin perustoimintaakin.

Vapaalla saa juoda, partiossa ei

Suhtautuminen päihteiden käyttöön jakoi vastaajien mielipiteet. Lähes 40 prosenttia oli sitä mieltä, että suhde päihteisiin ei vaikuta partiomaisuuteen. Partion ulkopuoliseen päihteidenkäyttöön suhtaudutaan pääosin sallivasti. Tuoppien kumoaminen huivi kaulassa puolestaan tuomitaan.

Kyselyn vastausten perusteella päihteiden käyttö on ennen kaikkea jokaisen henkilökohtainen ratkaisu, joka ei rajoita partiossa toimimista.

“Kannatan kannabiksen viihdekäytön laillistamista. Silti pidän itseäni erittäin partiomaisena.”

Vastaajista 29 prosenttia hyväksyy tupakoinnin ainoastaan partion ulkopuolella, 34 prosenttia puolestaan sallii sauhuttelun täysi-ikäisille myös partiossa. Eräs vastaaja peräänkuulutti aikuisen roolia esimerkin näyttäjänä:

“Ei väliä tupakoiko vai ei, kunhan ei lasten läheisyydessä.”

Puolet vastaajista sallisi partiolaiselle satunnaisen, joskus kohtuuttomankin alkoholinkäytön – kunhan partioyhteyksissä muistaa sylkeä lasiin. Absolutismia kannatti silti vain 4 prosenttia. Kaksi kolmasosaa vastaajista pitäisi alkoholin kokonaan poissa partiotapahtumista.

“Toivoisin partion olevan kaikille täysin päihteetön harrastus, partion ulkopuolella jokainen saa toteuttaa itseään miten tahtoo.”

Huumeisiin suhtautui kielteisesti niin ikään valtaosa vastaajista.

Hengellisyys ei määrittele partiomaisuutta

Vaikka kirkko ja seurakunnat toimivat lippukuntien taustajärjestöinä ja etenkin kristinuskon vaikutus näkyy esimerkiksi sisaruspiiriperinteessä, kokivat vastaajat uskonnollisuuden merkityksen partiomaisuuteen vähäisenä. Vain neljäsosa piti hengellisyyttä partiomaisuuden edellytyksenä.

Kyselyn vastausten mukaan uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen tai jonkin uskonnon tunnustaminen ei määrittele partiomaisuutta. Moni liittää silti hengellisen pohdiskelun partioon.

“Ainakin partiossa ja partiomaisuudessa siihen [hengellisyyteen] kuuluu mielestäni kaikenlainen hiljentyminen ja diippien systeemien pohdiskelu.”

Hengellisiä kokemuksia haetaan myös kirkon ulkopuolelta.

“Hengellisyys ei suinkaan tarkoita aina uskontoon sidottua hengellisyyttä. Ihminen voi löytää hengellisen aspektinsa yhtä hyvin vaikkapa luonnosta.”

Epäpartiomaisuuden loputon suo -kysely oli auki 2.1.–4.2.2013. Kysely keräsi yhteensä 547 vastausta. Sitaatit on poimittu kyselyn vastauksista.

Teksti: Sanna Puutonen, grafiikka: Anni Emilia Alentola.

 

Aiheesta muualla:
Lataa tästä kyselyn tulokset

Toimittajalta: Polttakaa partiomaisuuskortti!

  Riitta Niemistö

  Kaipaisin tähän tilastojen lisäksi myös ne kirjoitetut vastaukset.

  Anni Alentola

  Poimimme tähän juttuun osan kommenteista, ja päätimme jättää kokonaiset vastaukset pois siksi, että niissä oli mukana paljon nimiä ja yhteystietoja jne – kaikki vastanneet saivat jäädä anonyymeiksi.

  Synonyymi

  Vastaajien sukupuolijakauma vaikuttaa melko painottuneelta. Olisi tosi mielenkiintoista tietää oliko sukupuolella merkitystä vastauksiin.

  Aapomikko Matt

  Oliko miesten ja naisten vastauksissa havaittavissa eroavaisuuksia?

  Samu Moilanen

  Juuri määrällistä tutkimusta opinnäytetyötä tekevänä jäin kaipaamaan loogisempaa ja tarkempaa lukujen raportointia. Nyt tuli hyviä prosentteja, mutta niitä ei osannut sitoa oikein mihinkään, kun olivat yksinään.

  Muuten oikein hyvää asiaa ja todella hyvä juttu, että teitte kyselyn! Tässä on paljon ainesta lippukunnan johtajistolle pureskeltavaksi iltanuotiolla. Kiitos!

Vastaa käyttäjälle Riitta Niemistö Peruuta vastaus