Partion roolia kasvattajana ei pidä unohtaa

Partiojohtaja 16.6.2015 12.34 Mielipiteet 2 kommenttia

Palstalla vaihtuva kolumnisti pureutuu syvälle partion ytimeen.

Olen tällä hetkellä Ko-Gi-koulutuksessa. Kävimme ensimmäisen kurssiviikonlopun aikana mielenkiintoisia keskusteluita siitä, mitä partio on ja mikä tekee juuri partiosta partion. Myös partiojohtajan peruskurssin keskeisiin sisältöihin kuuluu saman aiheen pohdinta. Nämä kurssit ovat koko koulutusjärjestelmämme kulmakiviä ja keskusteluissa päädytään usein yhteisiin arvoihin, nousujohteisuuteen, johtajuuteen, lupaukseen, ihanteisiin… Partiosta tekee partion todella moni asia.

Jossain vaiheessa, harvoin ensimmäisten joukossa, nousee keskusteluun partion kasvatustavoite. Partion rooli kasvattajana on kuitenkin yksi koko liikkeen keskeisimmistä tavoitteista: haluamme kasvattaa lapsista ja nuorista täysivaltaisia ja aktiivisia yhteiskuntamme kansalaisia, joilla on terve suhde itseensä, toisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Asian voit tarkistaa järjestömme peruskirjasta. Ei siis ole partiota ilman lapsia ja nuoria.

Aikuisen kasvattajan ja mahdollistajan rooli on toisinaan raskas ja viikoittaisen partiotoiminnan vastapainoksi tarvitaan muiden aikuisten seuraa, oli pesti sitten lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Omassa pestissä jaksaminen on tärkeää ja sitä edesauttaa vain johtajille suunnattu toiminta. Monet lippukunnat sekä piirien ja keskusjärjestön luottisryhmät järjestävätkin säännöllisesti ja aktiivisesti erilaisia johtajahuollollisia tapahtumia, jotka ovat verrattavissa työelämän työhyvinvointipäiviin. Omassa pestissä jaksamisen lisäksi johtajahuolto kehittää ryhmän yhteishenkeä ja toimivuutta. Johtajahuoltojen järjestäminen on siis kaikin puolin järkevää ja se tukee johtajia pesteissään kasvattajina.

Mielestäni ongelma syntyy silloin, kun aikuisten partiosta tulee omaa, itsenäistä toimintaa. Aikuisten partio ei tue keskeistä tavoitettamme kasvattaa lapsista ja nuorista täysivaltaisia yhteiskunnan kansalaisia, vaan toiminnan tavoitteena on pitää hauskaa aikuisten kesken niin, että lapset ja nuoret suljetaan pois. On aiheellista pohtia, onko kyse enää partiosta, kun lapset ja nuoret eivät ole edes välillisesti mukana. Aikuispartiolaisia yhdistävät samat arvot, luonnonläheinen toiminta, elämykset ja kokemukset. Partion kasvatusroolin toteutuminen kuitenkin ontuu, jos aikuispartiolaisella ei ole mitään kosketusta kohderyhmäämme ja heidän partiotoimintansa mahdollistamiseen.

Varsinkin uusina partioon tulleiden aikuisten tai toiminnasta kauan poissa olleiden omia vartioita perustellaan sillä, että vain aikuisille suunnatun toiminnan kautta aikuisia saadaan lopulta houkuteltua lippukunnan toimintaan mukaan. Sen jälkeen he saattavat ottaa vastuulleen jopa johtajatehtäviä totuteltuaan ensin partiomaailmaan. Haluaisin kuitenkin kyseenalaistaa, onko aiheellista käyttää lippukunnan muutenkin rajallisia johtajaresursseja siihen, että organisoidaan aikuispartiotoimintaa.

Siispä ehdotankin, että partio rekisteröidään tavaramerkiksi. Partiohenkisenä toimintana markkinoidaan nykyään mitä vain, mikä liittyy luonnossa liikkumiseen. Partio on tämän lisäksi myös paljon muuta, mitä asiaan perehtymätön ei välttämättä edes osaa ajatella. Tavaramerkin statuksen saadakseen (ja oikeuden käyttää partiota nimessään) toiminnan tulee täyttää tietyt kriteerit, joissa yhtenä olennaisimmista on partion kasvatusroolin tukeminen, välittömästi tai välillisesti. Partio on, ja tulee olemaan, tärkeä kasvattaja vanhempien ja koulun rinnalla. Pidetään siitä kiinni.

Teksti: Anni Ylinen, kuva: Jenna Röyttä

Kirjoittaja on tamperelainen lippukunnanjohtaja, joka odottaa innolla elokuun Johtajatulia ja aikuisten omaa ohjelmaa.

Lisää aiheesta: Aikuisten omalle partio-ohjelmalle on kysyntää

 

    Vike

    Kirjoitatko todellisesta ongelmasta aikuispartioinnissa vaiko uhkakuvasta? Itse en ole moiseen törmännyt.

    Ansu

    Hyvä pohdinta. Kysehän on siitä, mihin resurssit käytetään. Olen samaa mieltä, että aikuiset tarvitsevat vertaistukea ja aikuisseuraa jaksaakseen partiossa, mutta erikseen aikuispartion järjestäminen on hieman hukkaan heitettyä ja teennäistä. Perhepartio on riittävän lähellä.

Kommentoi